ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԸ

Փորձ

Կարելի է ունենալ պրոֆեսիոնալ թիմ և վեհ նպատակներ, սակայն լավագույնս իրագործել դրանք կարելի է միայն հարուստ փորձի հաշվին։

 

 

 

 

Թիմ

Կարելի է ունենալ հարուստ փորձ և վեհ նպատակներ, բայց կիրագործվեն դրանք միայն պրոֆեսիոնալ թիմի հետ։

Նորարարություն

Կարելի է ունենալ պրոֆեսիոնալ թիմ և հարուստ փորձ, սակայն լավագույն արդյունքի հասնում են նորարարության հաշվին։